หน้าหลัก   >  ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม

   
 
 

คุณภาพของทารกที่จะเกิดมาแต่ละคน มีความสำคัญมากสำหรับครอบครัว ดังนั้น การตั้งครรภ์แต่ละครั้ง พ่อแม่จึงต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

สุขภาพของแม่และลูกจะดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อครอบครัวมีการวางแผนให้ทั้งชายและหญิงพร้อมทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลสนับสนุน >>

   

อายุของแม่ที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์ คือ ระหว่างอายุ อายุ ๒๐ - ๓๕ ปี และแม่ไม่ควรตั้งครรภ์เกิน ๔ ครั้ง ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อย ๒ ปี ก่อนมีลูกคนถัดไป เพราะการมีลูกถี่เกินไป เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่และลูก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ในปัจจุบันมีวิธีที่ปลอดภัยสำหรับป้องกันการตั้งครรภ์หลายอย่าง ผู้ที่ได้รู้ เข้าใจและใช้วิธีการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องสามารถกำหนดจำนวนลูกที่ต้องการ เวลาที่ต้องการมีลูก และการเว้นช่วงห่างที่เหมาะสมระหว่างการเกิดของลูกแต่ละคน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีความรับผิดชอบด้วยกันในเรื่องการวางแผนครอบครัว ทุกคนจึงจำเป็นต้องรู้ และร่วมมือกันปฏิบัติ พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของตน และสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลสนับสนุน >>