หน้าหลัก   >  ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม

   
 
 

© NICFD MU/2009/Nuntana
ลูกเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ ทุกครอบครัวปรารถนาที่จะให้ลูกเกิดมามีร่างกายแข็งแรง พัฒนาการสมวัย ฉลาดสติปัญญาดีและปรับตัวได้ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ไม่พิการ หรือตายก่อนวัยอันสมควร

ส่วนผู้ที่เป็นแม่เองก็คงไม่อยากจะประสบปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม หรือต้องตายเพราะการตั้งครรภ์และการคลอด ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่แม่มีลูกมาก มีลูกถี่ มีลูกเมื่ออายุน้อยหรือมากเกินไป ถ้าครอบครัววางแผนให้มีลูกเมื่อพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ก็จะช่วยให้ชีวิตแม่ลูกปลอดภัยและครอบครัวมีความสุข

ในประเทศไทยมีทารก ๑ ใน ๑๐ ที่เกิดจากแม่วัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี โดย ๑ ใน ๕ จะเกิดจากแม่ที่ไม่พร้อม หรือไม่ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์ และ แม่วัยรุ่นจะให้กำเนิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเป็น ๒.๘ เท่าของแม่วัยผู้ใหญ่อายุ ๒๐-๓๔ ปี

ผู้ที่ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม รวมทั้งหญิงวัยรุ่น และอื่นๆ ซึ่งปรากฏการทำแท้ง ทำให้เป็นปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จึงจำเป็นที่ทุกครอบครัวจะต้องมีการวางแผนที่จะมีลูกเมื่อพร้อม