หน้าหลัก   >  อาหารตามวัย เพื่อลูกเติบโต  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อาหารตามวัย เพื่อลูกเติบโต

   
 

 

เด็กเล็กที่เติบโตดี จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงควรจะได้รับการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว เพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตทุก ๑-๓ เดือน ถ้าน้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นในเวลา ๒ เดือน อาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ในช่วง ๖ เดือนแรก นมแม่อย่างเดียวมากพอที่จะทำให้ลูกเจริญเติบโตเต็มที่ทั้งร่างกายและสมอง หลังอายุ ๖ เดือน น้ำนมแม่ยังมีคุณภาพดี แต่ปริมาณไม่พอต่อการเติบโตของลูก จึงจำเป็นต้องให้อาหารตามวัยอย่างเพียงพอควบคู่กับการกินนมแม่จนถึงอายุ ๒ ปี ตาม “ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก” ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กอายุ ๖ เดือน – ๕ ปี ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ ไม่หวาน มัน เค็มจนเกินไป และมีปริมาณพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กทุกคนต้องการอาหารครบถ้วนทั้ง ๕ หมู่ ที่มีปริมาณสารอาหารพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ วิตามินเอ ธาตุไอโอดีน เหล็ก และแคลเซียม ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การเจ็บป่วยทำให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก ในระยะพักฟื้น เด็กต้องการอาหารเพิ่มเติมอีกหนึ่งมื้อต่อวัน นานอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อซ่อมแซมการสึกหรอและช่วยให้เด็กเติบโตต่อไปได้
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

สุขภาพช่องปากและฟันมีความสำคัญต่อการกินอาหาร สุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การเตรียม การปรุงประกอบอาหารของเด็ก ต้องคัดเลือกอาหารที่สะอาด สด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และสิ่งเจือปน ต้องใช้ภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม ข้อมูลสนับสนุน >>

   

วิธีการให้อาหารควรปรับให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก และค่อยๆ ฝึกวินัยการกินอย่างเหมาะสมตามวัยจนเป็นนิสัย ข้อมูลสนับสนุน >>