หน้าหลัก   >  อย่าให้ยุงกัด  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อย่าให้ยุงกัด

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการป้องกันมิให้ถูกยุงกัดทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน

   
 
๑.๑ การป้องกันทุกคนโดยเฉพาะเด็กและหญิงตั้งครรภ์มิให้ถูกยุงกัด  จะช่วยให้ไม่ต้องรับเชื้อจากยุงที่เป็นพาหะนำโรคได้หลายชนิด
  • นอนในมุ้งทั้งกลางวันและกลางคืน
    ©
  • ติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง ช่องลมเพื่อป้องกันยุงทั้งที่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  • อย่าให้เด็กเล่นในบริเวณที่เป็นมุมมืด มีแสงน้อย คอกสัตว์ หรือใกล้บริเวณที่มีน้ำขัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้
  • เมื่ออยู่นอกบ้านให้ทายากันยุง จุดยากันยุง หรือสุมไฟไล่ยุงตามความจำเป็น
  • การใช้สมุนไพรกันยุง เช่น ตะไคร้หอม จะช่วยลดพิษภัยจากสารเคมีสังเคราะห์และควัน
   
๑.๒ การฉีดยากันยุง ให้ใช้อย่างระมัดระวัง โดยให้เด็กและคนอื่นๆ ออกไปอยู่นอกห้องขณะฉีดและ ๒-๓ ชั่วโมงหลังฉีด
   
๑.๓ เด็กและหญิงตั้งครรภ์ ควรใส่เสื้อผ้าที่ปิดแขนขาและร่างกายโดยเฉพาะเมื่อเวลาพลบค่ำ