หน้าหลัก   >  ป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ

   
 

 

การบาดเจ็บรุนแรงเกือบทุกรูปแบบสามารถป้องกันได้ ถ้าผู้ดูแลเด็กและชุมชนตระหนักถึงความเสี่ยง เฝ้าดูแลเด็กอย่างระมัดระวัง สอนเด็กให้เหมาะสมตามวัย เพื่อเรียนรู้เรื่องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การโดยสารจักรยานยนต์ทุกครั้ง ต้องใส่หมวกนิรภัยที่มีขนาด และน้ำหนักที่เหมาะสมกับศีรษะเด็ก การโดยสารรถยนต์นั้น เด็กทุกวัยต้องใช้ที่นั่งนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยอย่างเหมาะสมตามวัย เด็กเล็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี มีความเสี่ยงต่อการถูกรถชนเมื่อเดินหรือเล่นอยู่ใกล้ถนน ไม่ควรให้เด็กวัยนี้เล่นใกล้ถนน หรือเดินถนนโดยลำพัง จะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเสมอ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำในบ้านและบริเวณรอบๆบ้าน ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องไม่ปล่อยเด็กไว้ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังแม้จะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก เด็กวัยเรียนมักจมน้ำในชุมชน เด็กวัยนี้ต้องได้รับการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการว่ายน้ำและการช่วยเหลือผู้จมน้ำอย่างถูกวิธี
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ดูแลให้เด็กเล็กอยู่ห่างจากปลั๊กไฟ กองไฟ เตาหุงต้ม ตะเกียง ไม้ขีดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กเล็กมักชอบปีนป่าย จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการป้องกันการพลัดตกของเด็ก ดังนั้น บันได ระเบียง หลังคา หน้าต่าง ประตูรั้ว เสาประตูฟุตบอล แป้นบาสเกตบอล และเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ควรสร้างให้ปลอดภัย ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ยา และสารพิษต่างๆ ในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ น้ำกรด น้ำมัน น้ำมันก๊าด ยาฆ่าแมลง ต้องไม่บรรจุในภาชนะที่ใช้ดื่มกิน เช่น ขวดน้ำ ภาชนะที่บรรจุสารพิษต้องระบุชื่อของสารให้ชัดเจนและเก็บให้มิดชิด มิให้เด็กเอื้อมหยิบได้ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ถุงพลาสติก และของมีคมในบ้าน เช่น มีด กรรไกร เศษแก้วแตก อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ ฉะนั้น ต้องเก็บให้มิดชิดพ้นมือเด็ก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กเล็กมักชอบหยิบสิ่งของต่างๆ เข้าปาก ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กต้องเก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็กให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันการสำลักและอุดตันทางเดินหายใจ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กทารกอาจขาดอากาศหายใจได้จากท่านอน หรือการใช้เครื่องนอนที่ไม่เหมาะสม การนอนคว่ำ การนอนข้างผู้ใหญ่หรือเด็กโต การใช้หมอนใบใหญ่ ผ้าห่มหนา หรือที่นอนนุ่มจนเกินไป เป็นสาเหตุสำคัญของการขาดอากาศหายใจได้ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

แม้ของเล่นจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แต่หากเด็กเล่นของเล่นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ข้อมูลสนับสนุน >>