หน้าหลัก   >  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน   >  อยากรู้เพิ่ม
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

   
 

 

แหล่งความรู้

 
ในปัจจุบันมีวัคซีนใหม่หลายชนิดได้รับการรับรองให้ใช้ได้ในภาคเอกชนที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากยังไม่ได้บรรจุอยู่ในตารางการให้วัคซีนที่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนของรัฐบาล วัคซีนที่มีใช้นอกตารางของรัฐบาล ได้แก่

วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส โรตา เนื่องจากเชื้อนี้เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงรุนแรงในเด็กเล็ก และไม่สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับปรุงสุขาภิบาลหรือสุขอนามัย วัคซีนเป็นเชื้อมีชีวิตที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว ให้รับประทาน ๒-๓ ครั้งห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเดือน โดยเริ่มตั้งแต่อายุ หกหรือ แปดสัปดาห์ เป็นต้นไป

วัคซีนป้องกันเชื้อฮิบ เชื้อฮิบเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กไทย เด็กที่ป่วยจากโรคนี้อาจตายหรือถ้ารอดชีวิตก็มีโอกาสเกิดความพิการทางสมองและหูหนวก วัคซีนให้โดยการฉีดร่วมกับการให้วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุสำคัญของโรคปอดบวม การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบและหูน้ำหนวก วัคซีนให้ในเด็กอายุ สองเดือนขึ้นไป โดยฉีดสองถึงสามครั้งห่างกันประมาณหนึ่งถึงสองเดือนแล้วฉีดกระตุ้นอีกหนึ่งเข็มหลังอายุหนึ่งปี วัคซีนที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีทั้ง ๗, ๑๐ และ ๑๓ สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดไร้เซลล์ เนื่องจากวัคซีนไอกรนที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการเอาเชื้อมาทำให้ตายแล้วฉีดเข้าไปทำให้มีผลข้างเคียงมาก ได้มีการพยายามลดผลข้างเคียงโดยเอาเชื้อมาสกัดเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญต่อการป้องกันโรคเท่านั้นมาใช้เพื่อลดอาการข้างเคียงลง ในเด็กวัยรุ่นจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและถ้าทำได้ควรได้รับวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ กระตุ้นด้วย

วัคซีนป้องกันเชื้อเอช พี วี ป้องกันมะเร็งปากมดมูกและหูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมะเร็งในหญิงไทย วัคซีนนี้ให้ในเด็กผู้หญิงอายุ ๑๑-๑๕ ปี หรือก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดยฉีด ๒-๓ เข็ม ห่างกัน ๑-๒ เดือนแล้วกระตุ้นอีกหนึ่งเข็ม ๖ เดือนถึง ๑ ปีต่อมา

วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ใช้ในกรณีที่มีการระบาดหรือผู้ที่จะเดินทางไปในประเทศที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เช่น เมื่อจะเดินทางไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ บางรัซในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

วัคซีนแบบรวม เนื่องจากเด็กต้องได้วัคซีนหลายชนิดในระยะเวลาเดียวกัน จึงได้มีการนำเอาวัคซีนที่ต้องฉีดในวันเดียวกันมาผลิตรวมเป็นเข็มเดียวกัน เช่นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ไข้เยื่อสมองอักเสบ(ฮิบ) มาใส่ไว้ในเข็มเดียว ในบางชนิดมีวัดซีนป้องกันตับอักเสบ บีรวมอยู่ด้วยเป็นการสร้างภูมิป้องกันทีละสาม สี่ ห้าหรือ หก โรค แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม เป็นต้น

วัคซีนใหม่ ฯลฯ


เครือข่าย

 

แหล่งอ้างอิง