หน้าหลัก   >  อย่าประมาทหวัด ไอ  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อย่าประมาทหวัด ไอ

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

 เมื่อเด็กเป็นหวัดหรือไอ ควรทำให้ร่างกายเด็กอบอุ่น และชวนให้เด็กกินอาหารและดื่มน้ำให้มาก
 เท่าที่จะทำได้

   
 
๑.๑ ทารกและเด็กเล็กจะสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายได้ โดยง่าย ดังนั้น เมื่อเด็กเป็นหวัดหรือไอ พ่อแม่จึงควร
ทำให้ร่างกายของเด็กอบอุ่นอยู่เสมอ โดยให้ใส่เสื้อ ห่มผ้า ไม่ปล่อยให้โกรกลม
   
๑.๒ เด็กที่เป็นหวัด ไอ เจ็บคอแต่ยังหายใจเป็นปกติ พ่อแม่อาจดูแลเด็กที่บ้าน และเด็กอาจหายได้โดยไม่ต้องกินยา เพียงแต่รักษาร่างกายให้อบอุ่นพอสมควร อย่าห่มผ้าหนาอบจนร้อนเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กชักจากไข้สูง และให้
เด็กดื่มน้ำและกินอาหารให้เต็มที่เท่าที่เด็กกินได้ ควรใช้แต่ยาที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำเท่านั้น
ไม่ควรซื้อยาให้กินเอง
   
๑.๓ ถ้าเด็กเป็นไข้ตัวร้อน ควรเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาจนไข้ลด สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย หรือ ไข้หวัด
ใหญ่ พ่อแม่ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีที่เด็กเป็นไข้
   
๑.๔
© UNICEF-Thailand
ควรดูแลทำความสะอาดช่องจมูกของเด็กที่มีอาการหวัด น้ำมูกไหล ไอ ให้โล่ง โดยเฉพาะก่อนกินอาหารหรือ ก่อนนอน วิธีหนึ่ง ที่ได้ผลและทำได้เองที่บ้าน คือการเอาผ้าหรือกระดาษนุ่มชุบน้ำสุกพันปลายไม้เช็ดเอาน้ำมูกและ ส่วนที่แห้งกรังออก หรือ อาจ ใช้น้ำเกลือปลอดเชื้อล้างจมูกก็ได้ บรรยากาศที่มีความชื้นพอประมาณจะช่วยให้
การหายใจสบายขึ้น ดังนั้น ในพื้นที่แห้งแล้ง
ความชื้นต่ำ ผู้ใหญ่สามารถเอาน้ำอุ่นใส่ชามให้เด็กหายใจเอาไอน้ำเข้าไปทำให้สบายขึ้นได้ แต่ต้องคอยระวังดูแลให้ปลอดภัย และไม่ใช้น้ำเดือดๆ
   
๑.๕ เด็กที่ยังกินนมแม่อยู่ อาจดูดนมได้น้อยลงในช่วงนี้ แม่ควรกระตุ้นให้เด็กดูดนมแม่ต่อไป เนื่องจากในน้ำนมแม่มีสารอาหารและภูมิคุ้มกันช่วย ให้เด็กสามารถต่อสู้กับความเจ็บป่วยได้และยังช่วยให้เด็กเจริญเติบโตได้ดี แต่ถ้าเด็กดูดนมไม่ได้ แม่สามารถบีบน้ำนมจากเต้านมใส่แก้วสะอาดแล้วค่อยๆป้อนให้ลูก
   
๑.๖ ในช่วงป่วย สำหรับเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ ควรกระตุ้นให้เด็กกินอาหารอ่อนและดื่มน้ำทีละน้อยและบ่อยๆ เมื่อเด็กหายป่วย ให้เสริมอาหารอีกหนึ่งมื้อเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษทุกวันอย่างน้อยนาน ๑ สัปดาห์ เพื่อจะได้ชดเชยส่วนที่ขาดไป เด็กจะฟื้นตัวได้เร็วและการเจริญเติบโตของเด็กจะได้ไม่ถูกกระทบกระเทือนนานเกินไป
   
๑.๗ เนื่องจากหวัดและไอสามารถติดต่อถึงกันได้ง่าย ดังนั้น ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการไอ จาม หรือบ้วนน้ำลายใกล้ๆเด็ก การไอและ จามจะมีละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะที่มีเชื้อโรคแพร่กระจายออกมา ถ้ามีการติดเชื้ออยู่ ก็จะเกิดการติดต่อทางลมหายใจ ไปยังผู้อยู่รอบข้างได้โดยง่าย เช่นเดียวกับการสั่งน้ำมูก พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และครู จึงควรใช้ผ้าปิดปากทุกครั้งที่ไอ จาม และ ทำความสะอาดผ้า หากใช้มือป้อง มือเปื้อนแล้วต้องรีบล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำกับสบู่ และแยกเด็กที่ป่วยชั่วคราว การทำเช่นนี้ จะช่วยลดการแพร่เชื้อ ช่วยสร้างพฤติกรรมสุขภาพ จิตสำนึกห่วงใยคนรอบข้าง และเป็นแบบอย่างในการฝึกมารยาทที่ดี ให้แก่เด็กทุกคนทั้งที่ป่วยและไม่ป่วย