หน้าหลัก   >  อย่าประมาทหวัด ไอ  >  อยากรู้เพิ่ม
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อย่าประมาทหวัด ไอ

   
 

 

แหล่งความรู้

 
  1. เมื่อมีอาการไข้หวัดควรนอนพักที่บ้าน


  2. การดูแลผู้ป่วยเป็นไข้หวัด


  3. ปิดปาก และล้างมือเมื่อไอ จาม


  4. ใช้ผ้าปิดปาก


  5. ห่างไกลไข้หวัด

เครือข่าย

 

แหล่งอ้างอิง