หน้าหลัก   >  อย่าประมาทหวัด ไอ  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อย่าประมาทหวัด ไอ

   
 

 

© NICFD/2011/Thirata
ไอ คัดจมูกเป็นหวัด เจ็บคอและน้ำมูกไหล เป็นอาการป่วยที่พบได้บ่อยๆในเด็ก ส่วนใหญ่มักไม่รุนแรง แต่ในบางราย อาการเหล่านี้โดยเฉพาะการไอก็เป็นสัญญาณอันตราย บ่งบอกว่าเด็กอาจเจ็บป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงมากกว่าหวัดธรรมดา เช่น
ปอดบวม  การติดเชื้อในกระแสเลือด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ฯลฯ ปอดบวมเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของเด็กหนึ่งในห้าคนที่เสียชีวิตก่อนอายุ ๕ ปี
ในแต่ละปีมีเด็กชายและหญิงอาย ๐-๕ ปีทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคปอดบวมถึง  ๒ ล้านคน ซึ่งมากกว่าที่ตายจากโรคเอดส์ และมาเลเรีย สำหรับประเทศไทย โรคปอดบวมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปีเช่นกัน

เด็กทุกคนทั้งหญิงและชายมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อการตรวจวินิจฉัยได้แม่นยำ และได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก่อนที่จะสายเกินไป ดังนั้น เมื่อพบเด็กมีอาการหวัด ไอ พ่อ แม่ ผู้ดูแล ครู จึงควรเอาใจใส่ สังเกตอาการ ดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าได้ประมาท จะได้รีบพาเด็กไปรับการตรวจรักษาทันท่วงที ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหารุนแรง

นอกจากนี้   ทุกคนควรช่วยกันลดการแพร่เชื้อโดยใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมสำรับ แยกใช้ภาชนะ ล้างมือ และทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เมื่อมีอาการเป็นหวัด ไอ  จาม   ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก  และแยก ทิ้งขยะติดเชื้อในถุงที่มิดชิด