หน้าหลัก   >  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

   
 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

ทั้งผู้ใหญ่และเด็กล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำกับสบู่ทุกครั้ง หลังการขับถ่ายหรือสัมผัสอุจจาระ ก่อนจับต้องและปรุงอาหาร ก่อนป้อนอาหารให้เด็กหรือรับประทานอาหาร

   
 
๑.๑
© UNICEF-Thailand/2009/Thomas
มือเป็นอวัยวะที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นสื่อนำโรคมาสู่ตัวเราและผู้ใกล้ชิด ฉะนั้น การล้างมือให้ สะอาดปราศจากเชื้อโรค จึงเป็นการป้องกันที่สำคัญ ที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ ๓ ทาง คือ ทางตา ทางจมูก และทางปาก ดังนั้น การล้างมือก่อนสัมผัสอาหาร และหลังขับถ่าย  หลังทำความสะอาดอุจจาระเด็กเล็ก และหลังสัมผัสกับสัตว์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไข่พยาธิสามารถพบได้ทั้งในคนและสัตว์ จากปัสสาวะและอุจจาระ ตามผิวน้ำ ผิวดิน และ เนื้อดิบ
๑.๒ ทุกคนควรเรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ๗ ขั้นตอนและสอนบุตรหลานให้รู้จักการล้างมือด้วย สบู่และน้ำเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่ลักษณะนิสัยของเด็กเล็กมักใช้มือหยิบอาหารเข้าปากโดยตรงหรือดูดนิ้วมือ ที่มักจะมีสิ่งสกปรกติดอยู่เป็นประจำ เช่น บริเวณนิ้วโป้ง ปลายนิ้วทุกนิ้ว ฝ่ามือ ซอกนิ้วมือและบริเวณหลังมือ ซึ่งเป็นบริเวณที่คนส่วนใหญ่มักจะล้างมือไม่ทั่วถึง สำหรับเด็กเล็กการล้างมืออย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค ควรจะมีการทำความสะอาดร่างกายด้วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคที่ผิวหนัง
   
๑.๓ เด็กเล็กไม่ควรเล่นในบริเวณที่ใกล้ห้องส้วม หรือสถานที่ที่มีการขับถ่ายทั้งของคนและสัตว์ และควรสวมใส่รองเท้าเมื่อต้องเล่นในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันพยาธิไชสู่เท้าและผิวหนัง  สำหรับเด็กที่อาศัยใกล้กับแหล่งที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว ควรได้รับการถ่ายพยาธิอย่างน้อย ๒ - ๓ ครั้งต่อปี
   
๑.๔ ถ้าไม่สามารถ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้ สามารถใช้ แอลกอฮอล์เจล ล้างมือแทนสบู่และน้ำ เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน เช่น  ไข้หวัดนก  ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ๒๐๐๙ โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี ควรป้องกัน โดยกินร้อน(อาหารปรุงสุกใหม่) ใช้ช้อนกลาง(ไม่ใช้ช้อนตนเองตักอาหารที่กินร่วมกับผู้อื่น) ล้างมือ(ลดการแพร่เชื้อโรค)
 
ข้อปฏิบัติ
 • เมื่อใดควรล้างมือ
  • ทุกครั้ง ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร
  • ทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
  • ทุกครั้ง ก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำและห้องส้วม และล้างก้นให้ทารก
  • หลังจากการจามหรือไอหรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
  • ก่อนและหลังการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
  • หลังทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน
  • หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
  • หลังจากออกไปปฏิบัติภารกิจนอกบ้าน
 • ล้างด้วยอะไร
  • สบู่ หรือสบู่เหลว สบู่ก้อนเหมาะสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวในบ้าน แต่ในที่สาธารณะควรจะเป็นสบู่เหลว
  • หากไม่มีสบู่อาจจะใช้แอลกอฮอล์ เมื่อไม่แน่ใจในความสะอาดของน้ำ หรือต้องการฆ่าเชื้อ อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอลล์เหลวเป็นส่วนผสม
  • ล้างด้วยน้ำเปล่าให้น้ำไหลผ่านมือ
 • วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ๗ ขั้นตอน คือ
  • ให้ใช้ฝ่ามือถูกัน
  • ให้ใช้ฝ่ามือถูที่หลังมือ และใช้นิ้วถูที่ซอกนิ้ว
  • ใช้ฝ่ามือถูที่ฝ่ามือและใช้นิ้วถูที่ซอกนิ้ว
  • ใช้นิ้วมือถูที่ฝ่ามือ
  • ให้ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ ด้วยฝ่ามือ
  • ให้ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
  • ให้ถูรอบข้อมือ
 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการล้างมือ
  • ผ้าเช็ดมือควรจะใช้สำหรับคนแต่ละคน ไม่ควรใช้ร่วมกัน
  • ให้ใช้ผ้าหรือกระดาษที่ใช้ครั้งเดียว
  • ไม่ต้องใช้ฟองน้ำ หรือผ้าในการล้างมือ เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีเชื้อโรคอยู่
 
(ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข : http://sha.anamai.moph.go.th/)