หน้าหลัก   >  ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันเอชไอวีเอดส์  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันเอชไอวีเอดส์

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

เอดส์ หรือภาวะภููมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี เป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ แต่ไม่หายขาด สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ จากแม่สู่ลูก และทางเลือดที่มีเชื้อเอชไอวี แต่ไม่ติดต่อกันทางสัมผัสทั่วไป และวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

   
 

ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้  โดยไม่แสดงอาการของโรค ดูภายนอกจะดูแข็งแรงเหมือนคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัส แต่ก็ยังสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

เอดส์ คือ อาการระยะท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้ว  จะมีสุขภาพที่อ่อนแอ เนื่องจากร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะสู้กับเชื้อโรค  ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี หากไม่ได้รับยาต้านไวรัสจะเกิดโรคเอดส์ภายใน ๗ ถึง ๑๐ ปีหลังจากได้รับเชื้อ  แต่สำหรับเด็กอาจเกิดเร็วกว่านั้น ปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ให้หายขาดได้ แต่ยาสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้ ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

เชื้อเอชไอวี สามารถติดต่อได้ ๓ ทาง หลัก ได้แก่

  • © SIRIRAJ MU/2011/Yuitiang
    การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน หรือไม่สวมถุงยางอนามัยกับผู้ที่ติดเชื้อ
    เอชไอวี โดยติดต่อผ่านทางการสัมผัสน้ำอสุจิ สารคัดหลั่งจากช่องคลอด หรือเลือดของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี วิธีป้องกันคือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่ไม่ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่

  • การใช้เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ใบมีดโกน มีด หรือ ของมีคมอื่นๆ ที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ การได้รับเลือดของผู้ที่ติดเชื้อ ดังนั้น เลือดที่ได้รับมาจากการบริจาค จึงต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีเสมอ และป้องกันได้ด้วยการไม่ใช้เข็มฉีดยา หรือของมีคมร่วมกับผู้อื่น

  • การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ทารกระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด และ จากการกินนมแม่ วิธีป้องกันคือการฝากครรภ์โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะมีการตรวจการติดเชื้อทุกราย หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ ต้องกินยาต้านไวรัสอย่างเคร่งครัด และไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เชื้อเอชไอวีไม่สามารถติดต่อได้จากการทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันตามปกติ การสัมผัส กอด จับมือ ไอ จาม การใช้ห้องน้ำ โทรศัพท์ จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว สระว่ายน้ำร่วมกัน และไม่สามารถติดต่อได้ด้วยการถูกยุงหรือแมลงอื่นๆ กัด