หน้าหลัก   >  ลูกท้องเสีย ต้องคอยดูแล   >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกท้องเสีย ต้องคอยดูแล

   
 
 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

โรคอุจจาระร่วง อาจทำให้เด็กเสียชีวิตจากการสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย จนมีภาวะขาดน้ำ ดังนั้น เมื่อเด็กมีอาการท้องเสีย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้รับอาหารเหลว น้ำ และเกลือแร่ทดแทน เพิ่มจากความต้องการตามปกติ

   
 
๑.๑ เด็กที่มีอาการท้องเสีย คือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ๓ ครั้งต่อวันหรือบ่อยกว่านั้น ยิ่งเด็กถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหลายครั้งเท่าใด ก็ยิ่งมีอันตรายมากขึ้นเท่านั้น อาการท้องเสียมักจะหยุดได้เองภายใน ๓-๔ วัน หากเป็นนานกว่านี้ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
   
๑.๒ เด็กที่มีอาการท้องเสีย ควรได้รับอาหารเหลว และน้ำ รวมทั้งนมแม่ให้บ่อยเท่าที่จะทำได้ เพื่อทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจากการถ่ายอุจจาระเหลว มีหลายคนเข้าใจผิดว่า การกินอาหารเหลว และน้ำ จะทำให้อาการท้องเสียเป็นมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นความจริง อาหารเหลว และน้ำ ที่แนะนำให้เด็กดื่มในขณะที่มีอาการท้องเสีย ได้แก่
  • นมแม่ (แม่ควรให้ลูกได้รับนมแม่บ่อยขึ้นกว่าเดิม)
  • สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) ที่ผสมด้วยน้ำสะอาดอย่างถูกต้อง (ดูในตารางของสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ หลังจากสาระสำคัญที่ ๕)
  • น้ำซุปใส หรือ น้ำแกงต้มจืด
  • น้ำข้าว
  • น้ำผลไม้สด
  • น้ำมะพร้าว
  • น้ำสะอาดจากแหล่งที่ปลอดภัย หากแหล่งน้ำนั้นไม่สะอาด และไม่ปลอดภัยเพียงพอ ควรกรอง และต้มให้เดือด แล้วทิ้งให้เย็นก่อนให้เด็กดื่ม
๑.๓ เด็กควรได้รับอาหารเหลว หรือน้ำเพิ่มจากอาหารที่กินตามปกติจนกว่า อาการท้องเสียจะหายไป เด็กที่กินนมแม่ควรได้รับนมแม่ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเด็กที่ไม่ได้รับนมแม่ควรดื่มอาหารเหลว และน้ำทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันภาวะขาดน้ำ ตามปริมาณที่แนะนำดังนี้
  • ทารกอายุน้อยกว่า ๒ ปี ให้ดื่มปริมาณ ๑/๔-๑/๒ ถ้วยใหญ่ (ขนาดถ้วย ๒๕๐ มิลลิลิตร)
  • ทารกอายุ ๒ ปี หรือมากกว่า ให้ดื่มปริมาณ ๑/๒ -๑ ถ้วยใหญ่ (ขนาดถ้วย ๒๕๐ มิลลิลิตร)
๑.๔ เด็กควรดื่มกินจากถ้วยสะอาด ไม่ควรใช้ขวดนมมาใส่อาหารเหลว และน้ำ เนื่องจากไม่สามารถทำความสะอาดขวดนมได้ดีพอ ขวดนมที่ไม่สะอาดจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย
   
๑.๕ ถ้าเด็กมีอาเจียน ผู้ดูแลเด็กควรคอย ๑๐ นาที ก่อนที่จะเริ่มให้เด็กดื่มอาหารเหลว และน้ำใหม่ อย่างช้าๆ หรือจิบเป็นคำเล็กๆ