หน้าหลัก   >  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

    

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

   
 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

นมแม่เพียงอย่างเดียว คือ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกในช่วง ๖ เดือนแรก

   
 
๑.๑

๑.๒
© NICFD/2011/Orapin
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยให้แม่และลูกได้เรียนรู้ที่จะรักและผูกพันกัน ซึ่งเรียกว่า “สายใยรักแม่ลูก”   การดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิด ช่วยทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและอุ่นใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูก 

นมแม่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต พัฒนาการ มีสารอาหารที่เหมาะสม  ป้องกันการเจ็บป่วยของลูกได้ เพราะมีภูมิต้านทานโรคจากแม่ ซึ่งในนมอื่นๆ อาทินมผสม นมผง หรือนมสัตว์  ไม่มี
๑.๓ น้ำนมแม่มีน้ำและสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของลูก   เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้อย่างอื่น
   
๑.๔ นมแม่เป็นนมที่ย่อยง่ายกว่านมอื่น
   
๑.๕ การให้อาหารอื่นในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๖ เดือน จะทำให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องเสีย หรือเกิดการเจ็บป่วยอื่นๆได้
   
๑.๖ การให้อาหารอื่นในทารกช่วง ๖ เดือนแรก จะทำให้ทารกดูดนมแม่ได้น้อยลง   และอาจทำให้ลูกท้องเสียหรือติดเชื้อได้  เมื่อลูกดูดนมแม่น้อยลง แม่จึงสร้างน้ำนมน้อยลงด้วย เพราะขาดการกระตุ้น  เนื่องจากร่างกายแม่สร้างน้ำนมตามความต้องการของลูกทั้งปริมาณและคุณภาพ ฉะนั้น ควรให้ลูกดูดนมแม่บ่อยตามความต้องการของลูก
   
๑.๗ การให้นมแม่เพียงอย่างเดียวจนลูกอายุ  ๖ เดือน ช่วยลดการเกิดโรคกลุ่มภูมิแพ้ เช่น หอบหืด เยื่อจมูกอักเสบ ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว นอกจากนี้  การได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวในระยะที่ทารกมีระบบทางเดินอาหารที่ยังทำงานไม่สมบูรณ์  จะช่วยลดปัญหาแพ้นมวัว